Menu Item Home
Menu Item Exploitanten Informatie
Menu Item Sekswerkers Informatie
Menu Item Percentage Privacyverklaring
Menu Item Verklaring Loonheffingen
Menu Item Afmelden
Menu Item Rekentool Informatie
Menu Item Rekentool Downloaden
Menu Item Nieuwe tarieven 2024
Menu Item Boekhouder gezocht?
Menu Item Gerechtelijke uitspraken
Menu Item Besluit staatsecretaris
Menu Item Uitv.besl.574 18-12-2008
Menu Item Contact

Rekentool Informatie


Onderstaande rekentool is bedoeld als hulpmiddel voor het berekenen van de uitbetalingen van de sekswerkers en het opmaken van een uitbetalingsoverzicht inzake de opting-in. Deze rekentool is gemaakt met Excel, dit is gedaan zodat exploitanten deze eventueel aan kunnen passen aan hun persoonlijke wensen.

Deze rekentool is gratis te downloaden van deze site, u kunt hier verder geen enkel recht aan ontleden ten aanzien van aansprakelijkheid in wat voor vorm of zin dan ook. Eventuele veranderingen in layout van formulieren worden t.z.t indien noodzakelijk in nieuwe versies aangepast.

Wat kan het programma?

Zoals aangegeven, de rekentool kan berekeningen maken inzake de uitbetalingen aan de sekswerkers In het kader van de opting-in regeling. U kunt dit dus gebruiken voor het maken van een uitbetalingoverzicht waarbij de in te houden premies en het uit te betalen bedrag zichtbaar zijn.

Tevens kunt u zelf de verdeling aangeven tussen de sekswerker en exploitant, tevens het percentage dat aan loonheffing voldaan dient te worden. Voor 2024 is dit 5% of 36%.

Voor wie is de rekentool bestemd?

Voornamelijk voor diegenen die werkzaam is in de erotische branche, met name voor de kleine en middelgrote bedrijven (waarbij moet worden aangetekend dat het natuurlijk ook bruikbaar is voor grotere bedrijven). Veelal zullen de grote bedrijven mogelijk zelf gebruik maken van een specifiek voor hen ontwikkeld programma eventueel gekoppeld aan een loonsoftware-programma.

Wat doet de rekentool niet?

De rekentool verzamelt geen uitbetalingen. Het is aanvankelijk bedoeld om berekeningen te maken en niet als een boekhoud- of administratiepakket. U kunt elke keer per sekswerker indien gewenst het totaalbedrag per dag berekenen. Uiteraard kunt u het ook berekenen per geleverde handeling.

Deze uitbetaaloverzichten kunt u uitprinten voor uw eigen kasadministratie en voor de sekswerker. Op de uitbetalingoverzichten kunt u de naam van uw bedrijf invullen en vervolgens de naam van de sekswerker.

Waar moet u zeker op letten?

Ga bij onvoldoende kennis van het programma geen wijzigingen aanbrengen, en zeer zeker niet in de formules. Laat dit over aan iemand met kennis van zaken. Er is bewust voor gekozen deze rekentool geschikt te maken voor aanpassingen door derden, veranderingen zijn dus simpel door te voeren, u kunt dan eventueel er altijd nog voor kiezen bepaalde gegevens of formules af te laten schermen in overleg met het bedrijf of persoon welke de eventuele door u gewenste aanpassingen laat uitvoeren.

Verstandig is om een kopie van de rekentool op uw computer op te slaan.

Bij het invoeren van de verdeling is ingebracht dat deze altijd op 100 dient uit te komen, vult u dus bijvoorbeeld voor het exploitantenaandeel 40% in, dan dient u 60% aan de sekswerker toe bedelen. Bij de aan te geven loonheffing staat aangegeven 5% of 36%, let op dat u dit percentage juist ingeeft.

Hoe werkt de rekentool?

U vindt als u de tool heeft opgestart links onder het scherm drie opties:
1. Uitbetaaloverzicht sekswerker
2. Berekening bruto/netto
3. Afdrachten door exploitant

Allereerst opent u de berekening bruto netto (met de muis er op gaan staan en klikken met linkermuisknop), vervolgens vult u links in: het totaalbedrag wat door de klant is betaald. Dit is dus het totale bedrag inclusief het deel van de sekswerker en tevens dus inclusief de totale BTW. Vervolgens vult u de verdeling van het percentage van de exploitant in, en klikt daarna op het blokje sekswerker, hier zal dan het restant van de verdeling zichtbaar worden. Indien u bijvoorbeeld heeft ingevuld bij de exploitant 40% dan dient u bij de sexwerker 60% in te vullen. Vervolgens geeft u het percentage aan wat van toepassing is voor de loonheffing ( 5% of 36%). Dit percentage heeft de sekswerker ingevuld op de hiervoor bestemde formulieren bij aanvang van de werkzaamheden (zie ook informatiemap belastingdienst).

Klik vervolgens op nettoloon, dan pas zal de complete berekening aan de hand van de door u ingevoerde cijfers zichtbaar zijn. Vervolgens gaat u naar het uitbetaaloverzicht sekswerker. Vul hierop de dag in waarop is gewerkt en de uitbetalingdatum, deze zullen vrijwel altijd met elkaar overeen komen. Bij week of maand kunt u desgewenst het weeknummer of maandnummer invullen.

Vul vervolgens de N.A.W. gegevens van het bedrijf in en daarna de N.A.W. gegevens van de sekswerker. Dit dienen de werkelijke gegevens te zijn, dus geen werknaam. Vervolgens kunt u deze uitbetalingoverzichten in tweevoud printen. Een exemplaar voor de exploitant en een exemplaar voor de sekswerker.

Vervolgens vult u weer een nieuwe gegevens in, net zo lang tot u alle betalingen van die dag voor de sekswerkers heeft uitgevoerd. Uiteraard kunt u als een sekswerker meerdere werkzaamheden heeft uitgevoerd deze totaliseren en in 1 berekening uitvoeren. U heeft tevens de mogelijkheid om extra verrichtingen of baromzet in te vullen waarbij wel de opmerking geplaatst wordt dat indien u een aparte baradministratie voert hier wel rekening mee moet houden. Als u de berekening heeft opgemaakt en de uitbetaling heeft afgeboekt in uw kasadministratie, dan zal vervolgens uw adviseur aan de hand van de door u in de administratie opgenomen gegevens en cijfers verwerken in zijn boekhoudpakket en in de loonsoftware, alleen dan kunnen er maandelijkse loonstroken worden opgemaakt en de maandelijkse aangifte loonheffingen. Dit betekent dat u de administratie maandelijks dient aan te leveren.

Ten aanzien van club is er een mogelijkheid om de extra verdiensten van de dame aan de bar te verwerken in de berekening. Let echter op, omdat gebleken is de praktijk dat er dikwijls sprake is van een aparte baradministratie voorziet het programma voor het moment alleen maar in de berekening van het damesdeel, zodat haar aandeel in het uitbetalingsoverzicht is te verwerken. Het aandeel van baromzet van de exploitant dient u dan apart in de eigen administratie te vermelden. Bespreek met uw boekhouder hoe de totaal baromzet op de juiste wijze te verwerken in de administratie.

De afgelopen 25 jaar heeft ons bedrijf veel specialisatie opgebouwd m.b.t. de problematiek erotiekbranche/belastingdienst. Steeds vaker mochten wij nieuwe clienten begroeten in onze adviespraktijk, vaak omdat deze zich bij de vorige adviseur - onbekend en onbemind- voelden. Wilt u eens vrijblijvend van gedachten wisselen met een ervaringsdeskundige, nodigen wij u uit contact op te nemen. Heeft u n.a.v. het lezen van deze informatie behoefte aan een persoonlijk consult ook dan kunt u contact opnemen met onze praktijk voor het maken van een afspraak.