Menu Item Home
Menu Item Exploitanten Informatie
Menu Item Sekswerkers Informatie
Menu Item Percentage Privacyverklaring
Menu Item Verklaring Loonheffingen
Menu Item Afmelden
Menu Item Rekentool Informatie
Menu Item Rekentool Downloaden
Menu Item Nieuwe tarieven 2024
Menu Item Boekhouder gezocht?
Menu Item Gerechtelijke uitspraken
Menu Item Besluit staatsecretaris
Menu Item Uitv.besl.574 18-12-2008
Menu Item Contact

Verklaring Loonheffingen


Bij het aanmelden van een sekswerker dient u ondermeer een verklaring loonheffingen in te vullen.
Hiervan dient u drie exemplaren op te maken:
1 exemplaar voor de eigen administratie
1 exemplaar voor de belastingdienst
1 exemplaar voor uw adviseur/boekhouder


Inzake het toezenden van de aanmelding naar de belastingdienst zijn er momenteel twee opties:

1: Uw eigen belastingkantoor/inspecteur wil graag de gegevens rechtstreeks ontvangen, in dat geval gebruik voor de loonheffingen het formulier met toezendadres eigen belastingkantoor.

2: Uw belastingkantoor/inspecteur wilt dat u deze gegevens centraal naar de belastingdienst Heerlen verstuurd, in dat geval gebruik het formulier loonheffingen met toezendadres kantoor Heerlen.

Let op! Bij een aantal adviseurs/boekhouders is het gebruikelijk dat u de gegevens inzake de aanmelding eerst aan hun doet toekomen, zij dragen dan zorg voor eventuele verdere doorzending naar de belastingdienst.
Informeer dus indien gewenst bij uw adviseur/boekhouder hoe te handelen.

Hieronder vindt u de verklaring loonheffingen:
Verklaring Loonheffingen eigen belastingkantoor
Verklaring Loonheffingen Verzendadres Heerlen