Menu Item Home
Menu Item Exploitanten Informatie
Menu Item Sekswerkers Informatie
Menu Item Belastingtarieven
Menu Item Afmelden
Menu Item Rekentool Informatie
Menu Item Rekentool Downloaden
Menu Item Nieuwe tarieven 2014
Menu Item Boekhouder gezocht?
Menu Item Gerechtelijke uitspraken
Menu Item Besluit staatsecretaris
Menu Item Uitv.besl.574 18-12-2008
Menu Item Kaderwet: Prostitutie

Opting-in


Per 01 juli 2008 is het voor clubs, privehuizen, massagesalons, escortbedrijven en andere dergelijke ondernemingen op korte termijn alleen nog maar mogelijk om de uitbetalingen aan de sekswerkers volgens twee manieren te voldoen:

  1. De sekswerker is volledig in loondienst
  2. Het voorwaardenpakket en de opting-in methode
Wanneer u toestemming heeft van de belastingdienst en u voldoet aan de eisen van het voorwaarden- pakket kunnen de uitbetalingen van de sekswerkers verlopen via de opting-in regeling.

Informatie hieromtrent van de belastingdienst voor de exploitant kunt u downloaden via de link Exploitanten. Informatie voor de sekswerker kunt u downloaden via de link Sekswerkers.

Ongetwijfeld zal dit bij velen van u vragen oproepen hoe hier administratief en fiscaal naar te handelen. Op deze site vindt u dan ook alle informatie alsmede een rekentool in Excel welke u kunt gebruiken als hulpmiddel voor de berekening van de uitbetalingen aan de sekswerkers en het maken van een uitbetalingsoverzicht.

Voor een maken van een afspraak voor persoonlijk advies of het eventueel laten verzorgen van Uw administratie kunt u bellen met;

Maton Fiscale en Administratieve Dienstverlening: 0499-390457

De medewerkers van deze fiscale adviespratkijk kunnen bogen op een jarenlange ervaring met ondernemers en sekswerkers in de erotiekbranche. Tevens heeft deze praktijk ruime ervaring met het opting-in systeem door het feit dat een aantal clienten al sinds augustus 2007 (in het kader van de zogenaamde pilot van de belasting) werken met de opting-in regeling. Daarnaast heeft men ook hier ervaring met ondernemingen en personen welke via internet in de zg. adultbranche hun inkomsten verwerven. Overigens kunt u ook hier terecht voor het verzorgen van administratie en andere fiscale zaken welke niets van doen hebben met de erotische branche.

Uiteraard kunt u ook indien gewenst uw administratie bij deze fiscale adviespraktijk onderbrengen. Onze medewerkers spreken graag de mogelijkheden met u door. U kunt eventueel gebruik maken van een vrijblijvend eerste consult.

Let op: Er zijn momenteel verwikkelingen gaande omtrent het gegeven dat de dames mogelijk toch weer als zelfstandige binnen een bedrijf zouden kunnen optreden. Momenteel (december 2013) zijn hier besprekingen met de belastingdienst over nog gaande, er zijn echter nog veel onduidelijkheden hoe men hier mee hier mee om zal gaan op fiscaal gebied van de zijde van de belastingdienst. Er is dus op het moment onvoldoende inzicht in hoeverre deze actuele ontwikkeling zich gaat ontwikkelen.

Voor het moment geven wij veiligheidshalve het advies om de Opting-in als ondernemer te handhaven, in afwachting van de ontwikkelingen in de loop van het jaar 2014 hieromtrent. Dit om te voorkomen dat u in een vroegtijdig stadium een te snelle beslissing neemt welke mogelijk vervelende fiscale gevolgen kan hebben. Voor veel ondernemers zijn de vele naheffingsaanslagen over de periode voor de Opting-in nog niet vergeten, enige voorzichtigheid is voor het moment dus geboden.

Wel is het verstandig om indien u de nieuwe vaststellingsovereenkomst voor het jaar 2014 ondertekend hier een separate schriftelijke bijlage aan toe te voegen waarin u te kennen geeft dat indien de mogelijkheid tot het werken met zelfstandige dames daadwerkelijk een gegeven wordt u de mogelijkheid eventueel krijgt om hier gebruik te maken in de loop van het jaar.